Ramowy rozkła...

  • SOCIAL MEDIA

Ramowy rozkład dnia

GODZINA CZYNNOŚCI
7:00-8:30    Schodzenie się dzieci. Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadającym zainteresowaniom dziecięcym. Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, itp. Oglądanie książek albumów, czasopism dziecięcych.
8:30-9:00     Czynności higieniczne oraz przygotowanie do śniadania.
9:00-9:30     Śniadanie.
9:30-10:30   Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.
10:30-11:45 Zabawy ruchowe, zajęcia i zabawy w ogrodzie przedszkolnym, zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci. Zabawy i gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery, wycieczki i obserwacje przyrodnicze.
11:45-12:00 Czynności porządkowe i higieniczne, przygotowanie do obiadu.
12:00-12:30 Obiad.
12:30-13:45 Odpoczynek-słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek, wybranych pozycji z literatury dziecięcej. Zabawy tematyczne, umuzykalniające, zabawy dowolne.
13:45-14:00 Czynności porządkowe, mycie rąk.
14:00-14:15 Podwieczorek.
14:15-16:00 Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia gimnastyczne, ćwiczenia słownikowe, ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości. Zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach. Omówienie z dziećmi wydarzeń dnia, słuchanie opowiadań nauczycielki na podstawie literatury dziecięcej. Rozchodzenie się dzieci.

 

 ZAJĘCIA DODATKOWE ODBYWAJĄCE SIĘ W NASZYM PRZEDSZKOLU

GRUPA PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
3 – latki J. angielski

9.00–9. 15

J. angielski

9.00–9. 15

Zajęcia rytmiczne
10.50-11.30
Zajęcia logopedyczne
10.00-13.30
4, 5 – latki J. angielski

9.00-9.30

Gimnastyka korekcyjna
10.45-11.15
J. angielski

9.00-9.30

 

 

Zajęcia rytmiczne
10.50-11.30

Zajęcia logopedyczne
10.00-13.30
6 – latki Religia

9.00–9.30

 

J. angielski

10.00–10.30

J. angielski
9.00 – 9.30

Gimnastyka korekcyjna
10.45-11.15

Religia
13.30-14.00

Zajęcia rytmiczne
10.50-11.30
Zajęcia logopedyczne
10.00-13.30