Nasze projekty

 • SOCIAL MEDIA

Nasze projekty

 

 

 

 

 • Program „Kubusiowi Przyjaciele Natury”.
  To jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli, organizowany przez markę Kubuś. Celem programu skierowanego do przedszkolaków w całej Polsce jest zachęcanie dzieci do dbania o środowisko naturalne. Głównym zadaniem małych uczestników jest przygotowanie szeregu projektów ekologicznych, np. uprawianie ogródków, organizowanie przyrodniczych wycieczek oraz ekologicznych akcji.

 

 • Program ,,Akademia wyobraźni Play – Doh”.
   Ten Ogólnopolski Program Edukacyjny dla przedszkoli rozwija wyobraźnię i kreatywne myślenie wśród dzieci.
  Celem Programu jest kształtowanie wyobraźni i kreatywności przedszkolaków przy pomocy
  ciastoliny Play-Doh i realizacji zajęć Programu. Oprócz ciastoliny nasze przedszkole otrzymało również ciekawe karty pracy oraz scenariusze zajęć, które są doskonałym urozmaiceniem zabawy i nauki.

 

 • Program ,,Bezpieczne Przedszkole”.
  Program „Bezpieczne przedszkole” skierowany jest zarówno do dzieci jak i do rodziców, pracowników przedszkola oraz różnych instytucji odpowiedzialnych za nasze bezpieczeństwo. Powstał na bazie doświadczeń w pracy dydaktyczno – wychowawczej, w oparciu o literaturę oraz współpracę z rodzicami i środowiskiem.
  Program zawiera treści z nowej podstawy programowej a główny nacisk kładzie na zdrowie i bezpieczeństwo.

 

 • Program ,,Mamo, tato, wolę wodę!”.
  Program edukacyjny „Mamo, tato, wolę wodę!” jest prowadzony przez Żywiec Zdrój nieprzerwanie od 2009 roku przy wsparciu Instytutu Żywności i Żywienia oraz Instytutu Matki i Dziecka. Głównym celem jest edukowanie dzieci w zakresie pozytywnego wpływu wody na organizm człowieka i jej znaczenia dla całego środowiska. W tej edycji  zakres programu rozszerzony jest o tematy proekologiczne. Dzieci zdobędą wiedzę dotyczącą znaczenia drzew dla człowieka, zostaną zachęcone do  wspólnego sadzenia. Poruszony będzie też temat recyklingu opakowań PET.

 

 • Program ,,Zbieraj baterie!”.
  Zbieraj baterie to długofalowy, ogólnopolski program edukacyjny na temat prawidłowego pozbywania się zużytych baterii i akumulatorów. Ze względu na znaczenie edukacji ekologicznej we współczesnym świecie, program inicjuje szereg wartościowych działań, mających na celu zapoznanie dzieci i młodzieży z wybranymi problemami z zakresu ochrony środowiska naturalnego.Program ZBIERAJ BATERIE! poprzez praktyczne działania oraz systematyczną edukację ekologiczną zachęca dzieci i młodzież do właściwego postępowania z odpadami niebezpiecznymi oraz przekonuje do przyjaznych środowisku naturalnemu postaw i nawyków.